Ngày 11/02/2023
11-02 19:00
KS Perparimi Kukesi
1-0
Kastrioti Kruje
11-02 19:00
KF Laci
0-1
Egnatia
Ngày 27/08/2023
27-08 22:00
KF Laci
3-3
Erzeni
27-08 01:00
Vllaznia Shkoder
3-1
KS Perparimi Kukesi
Ngày 25/02/2023
25-02 22:59
KF Tirana
0-2
Teuta Durres
25-02 22:59
Vllaznia Shkoder
0-1
Kastrioti Kruje
Ngày 14/09/2023
14-09 20:00
KF Tirana
3-1
Skenderbeu Korca
14-09 00:00
KS Dinamo Tirana
2-1
KS Perparimi Kukesi
14-09 22:59
Vllaznia Shkoder
0-0
Partizani Tirana
Ngày 11/03/2023
11-03 22:59
KF Tirana
3-2
KF Laci
11-03 22:59
Vllaznia Shkoder
1-1
Partizani Tirana
Ngày 24/09/2023
24-09 01:15
Vllaznia Shkoder
2-0
Teuta Durres
Ngày 01/04/2023
01-04 22:59
Teuta Durres
0-2
Partizani Tirana
01-04 20:00
KS Perparimi Kukesi
0-3
Egnatia
01-04 22:00
KF Tirana
3-1
Erzeni
01-04 22:00
Kastrioti Kruje
2-1
KF Laci
01-04 22:59
Vllaznia Shkoder
0-0
KS Bylis
Ngày 16/04/2023
16-04 20:00
KS Perparimi Kukesi
0-0
Vllaznia Shkoder
16-04 22:59
KF Tirana
2-1
Egnatia
16-04 20:00
KF Laci
3-2
Partizani Tirana
Ngày 30/04/2023
30-04 20:00
KS Perparimi Kukesi
0-0
Teuta Durres
30-04 22:59
KF Tirana
1-0
Kastrioti Kruje
30-04 22:59
Vllaznia Shkoder
0-4
Egnatia
Ngày 19/02/2023
19-02 01:00
Partizani Tirana
3-0
Erzeni
19-02 19:00
Kastrioti Kruje
0-1
KF Tirana
19-02 19:00
Egnatia
0-0
Vllaznia Shkoder
Ngày 01/09/2023
01-09 21:00
Erzeni
2-2
Vllaznia Shkoder
Ngày 05/03/2023
05-03 19:00
Egnatia
4-1
Kastrioti Kruje
05-03 19:00
KS Bylis
1-1
Erzeni
Ngày 17/09/2023
17-09 21:00
Erzeni
2-1
KS Dinamo Tirana
Ngày 18/03/2023
18-03 22:59
Erzeni
1-1
KS Perparimi Kukesi
18-03 20:00
KS Bylis
1-1
KF Tirana
Ngày 10/04/2023
10-04 22:59
KF Tirana
2-1
KS Perparimi Kukesi
10-04 20:00
Egnatia
1-1
Partizani Tirana
Ngày 22/04/2023
22-04 22:59
Vllaznia Shkoder
0-1
KF Tirana
22-04 22:59
Teuta Durres
2-0
Erzeni
22-04 20:00
Egnatia
1-1
KF Laci
Ngày 03/09/2023
03-09 00:00
Teuta Durres
2-2
KF Tirana
03-09 21:00
KS Perparimi Kukesi
0-4
Egnatia
Ngày 18/09/2023
18-09 23:30
Partizani Tirana
1-1
Egnatia
18-09 21:00
KS Perparimi Kukesi
1-2
KF Tirana
Ngày 19/03/2023
19-03 22:00
Partizani Tirana
4-1
Kastrioti Kruje
19-03 19:00
KF Laci
2-0
Vllaznia Shkoder
19-03 19:00
Egnatia
1-1
Teuta Durres
Ngày 19/04/2023
19-04 20:00
Kastrioti Kruje
0-2
KS Bylis
Ngày 18/02/2023
18-02 22:00
Teuta Durres
1-0
KS Perparimi Kukesi
18-02 19:00
KF Laci
0-1
KS Bylis
Ngày 04/09/2023
04-09 00:00
Partizani Tirana
1-0
KF Laci
Ngày 06/03/2023
06-03 22:00
Teuta Durres
1-1
Vllaznia Shkoder
06-03 19:00
KF Laci
1-2
KS Perparimi Kukesi
Ngày 19/09/2023
19-09 20:00
Teuta Durres
1-0
Skenderbeu Korca
19-09 20:00
KF Laci
2-1
Vllaznia Shkoder
Ngày 02/09/2023
02-09 00:00
Skenderbeu Korca
1-0
KS Dinamo Tirana
Ngày 07/03/2023
07-03 01:00
Partizani Tirana
2-0
KF Tirana
Ngày 17/05/2023
17-05 20:00
KS Perparimi Kukesi
3-0
KF Laci
17-05 23:30
KF Tirana
1-1
Partizani Tirana
17-05 20:00
Kastrioti Kruje
1-0
Egnatia
17-05 20:00
Erzeni
1-2
KS Bylis
17-05 20:00
Vllaznia Shkoder
1-0
Teuta Durres
Ngày 25/05/2023
25-05 21:00
Teuta Durres
1-0
Egnatia
25-05 21:00
KS Perparimi Kukesi
0-0
Erzeni
25-05 21:00
KF Tirana
2-2
KS Bylis
25-05 21:00
Kastrioti Kruje
1-4
Partizani Tirana
25-05 21:00
Vllaznia Shkoder
1-1
KF Laci
Ngày 21/01/2023
21-01 22:00
KF Tirana
4-1
KS Bylis
21-01 19:00
Kastrioti Kruje
1-1
Partizani Tirana
21-01 22:00
Vllaznia Shkoder
4-1
KF Laci
Ngày 31/01/2023
31-01 01:00
Erzeni
3-2
Vllaznia Shkoder
31-01 01:00
Partizani Tirana
1-1
Egnatia
Ngày 06/05/2023
06-05 22:59
Teuta Durres
2-1
KF Tirana
06-05 22:59
Partizani Tirana
3-1
KS Perparimi Kukesi
06-05 19:00
Kastrioti Kruje
2-2
Vllaznia Shkoder
06-05 19:00
Egnatia
2-0
KS Bylis
Ngày 21/05/2023
21-05 21:00
Teuta Durres
1-0
Kastrioti Kruje
21-05 21:00
Partizani Tirana
2-1
Vllaznia Shkoder
21-05 21:00
KF Laci
1-3
KF Tirana
21-05 21:00
Egnatia
3-2
Erzeni
21-05 21:00
KS Bylis
1-1
KS Perparimi Kukesi
Ngày 13/01/2023
13-01 22:00
Partizani Tirana
1-2
Vllaznia Shkoder
13-01 19:00
KF Laci
1-2
KF Tirana
13-01 19:00
KS Bylis
0-0
KS Perparimi Kukesi
Ngày 29/05/2023
29-05 21:00
Partizani Tirana
2-0
Teuta Durres
29-05 21:00
KF Laci
3-0
Kastrioti Kruje
29-05 21:00
Erzeni
1-2
KF Tirana
29-05 21:00
Egnatia
0-1
KS Perparimi Kukesi
29-05 21:00
KS Bylis
1-2
Vllaznia Shkoder
Ngày 25/01/2023
25-01 19:00
KF Laci
4-1
Kastrioti Kruje
25-01 19:00
KS Bylis
1-0
Vllaznia Shkoder
Ngày 06/02/2023
06-02 19:00
Egnatia
1-2
KF Tirana
Ngày 23/04/2023
23-04 22:59
Partizani Tirana
2-1
KS Bylis
23-04 20:00
Kastrioti Kruje
1-0
KS Perparimi Kukesi
Ngày 14/01/2023
14-01 22:00
Teuta Durres
2-0
Kastrioti Kruje
14-01 19:00
Egnatia
1-1
Erzeni
Ngày 26/01/2023
26-01 22:00
Partizani Tirana
0-2
Teuta Durres
26-01 19:00
Egnatia
1-2
KS Perparimi Kukesi
Ngày 07/02/2023
07-02 22:00
Vllaznia Shkoder
2-0
KS Perparimi Kukesi
07-02 22:00
Teuta Durres
1-0
KS Bylis
07-02 01:00
Partizani Tirana
1-2
KF Laci
07-02 19:00
Kastrioti Kruje
2-2
Erzeni
Ngày 07/05/2023
07-05 20:00
KF Laci
1-1
Erzeni
Ngày 27/01/2023
27-01 01:00
Erzeni
0-2
KF Tirana
Ngày 09/04/2023
09-04 22:59
Vllaznia Shkoder
3-1
Erzeni
09-04 22:59
Teuta Durres
1-2
KF Laci
Ngày 24/02/2023
24-02 19:00
KS Perparimi Kukesi
1-0
Partizani Tirana
24-02 22:00
Erzeni
1-1
KF Laci
24-02 19:00
KS Bylis
2-3
Egnatia
Ngày 10/03/2023
10-03 19:00
KS Perparimi Kukesi
2-0
KS Bylis
10-03 19:00
Kastrioti Kruje
0-0
Teuta Durres
10-03 22:00
Erzeni
2-1
Egnatia
Ngày 22/09/2023
22-09 20:00
KF Tirana
0-1
Erzeni
22-09 22:59
KS Dinamo Tirana
1-3
Partizani Tirana
Ngày 15/04/2023
15-04 22:59
Erzeni
0-0
Kastrioti Kruje
15-04 20:00
KS Bylis
2-2
Teuta Durres
Ngày 29/04/2023
29-04 22:59
Erzeni
1-2
Partizani Tirana
29-04 20:00
KS Bylis
0-2
KF Laci
Ngày 04/06/2023
04-06 22:00
Erzeni
1-1
KS Korabi Peshkopi
Ngày 29/01/2023
29-01 19:00
KS Perparimi Kukesi
2-0
KF Tirana
29-01 19:00
KS Bylis
1-0
Kastrioti Kruje
Ngày 13/02/2023
13-02 19:00
KS Bylis
0-1
Partizani Tirana
Ngày 28/08/2023
28-08 01:00
KS Dinamo Tirana
2-3
KF Tirana
Ngày 13/09/2023
13-09 21:00
Egnatia
4-3
Erzeni
Ngày 23/09/2023
23-09 22:59
Skenderbeu Korca
0-1
KS Perparimi Kukesi
23-09 20:00
Egnatia
2-1
KF Laci
Ngày 12/02/2023
12-02 22:00
KF Tirana
0-1
Vllaznia Shkoder
12-02 22:00
Erzeni
1-1
Teuta Durres
Ngày 22/01/2023
22-01 22:00
Teuta Durres
1-1
Egnatia
22-01 19:00
KS Perparimi Kukesi
0-2
Erzeni
Ngày 15/09/2023
15-09 21:00
KF Laci
6-1
Teuta Durres
Ngày 26/08/2023
26-08 22:00
Egnatia
0-1
Skenderbeu Korca
Ngày 30/01/2023
30-01 19:00
KF Laci
4-3
Teuta Durres
Kết quả Albania tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay Albania màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ Albania theo thời gian thực ngay tại webkeonhacai.com